DarJan

Firma Usługowo-Handlowo

Naprawa kserokopiarek

Siedziba firmy:

Rosnówko, ul. Leśna 8
62-052 Komorniki

 

Dział handlowy:

Poznań, ul. Wierzbięcice 34

godz. otwarcia:

pon-pt 9.00 – 17.00

sob. 9.00 – 14.00

tel kom.: 663 893 000

tel. stac.: 61 8511 410

email: darjanw@wp.pl

UWAGA: Podany wyżej mail służy do przyjmowania zleceń na wydruk A3, A4, A0 oraz projektów wizytówek, pieczątek i materiałów reklamowych.

Serwis:

Poznań, ul. Wierzbięcice 34

godz. otwarcia:

pon-pt 9.00 – 17.00

sob. 9.00 – 14.00

tel kom.: 663 893 000 / 603 284 131

tel stac. : 61 8511 410

email: darjan7@wp.pl

UWAGA: Podany wyżej mail służy do przyjmowania zleceń na naprawę i sprzedaż kserokopiarek.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest FUH DARJAN, ul. Leśna 8, 62-052 Rosnówko NIP 7771811711
  1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: darjan7@wp.pl, 603284131
  1. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
  1. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
  1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;